[Company Logo Image]

 微视科技                                                                                                                   English

 

                                                          主页    公司    产品    下载    最新消息    诚聘    客户服务    联络我们  

 

           诚聘

   

微视科技 美国总部

Vistech Corporation

858 N. Glenville Drive,         
Richardson, Texas         
75081 USA 
                                              
电话:   972-231-1746           
传真:   972-231-1747                  
电邮: vistech@vistech-usa.com   
网站: http://www.vistech-usa.com

 

 

 

      

 

 

                                                          

联络我们

 

 

 

微视科技美国总部
858 N. Glenville Dr.
Richardson, Texas 75081 USA
电话: 1-972-231-1746
传真: 1-972-231-1747
电邮: vistech@vistech-usa.com

 

 

微视科技马来西亚
27-A, Tkt-1, Jalan 6/10
Taman Komersial Pandan Indah
Pandan Indah,
55100 Kuala Lumpur,
Malaysia

电话:  603-4291-1086
传真:  603-4291-1086
电邮:  vistech.malaysia@gmail.com; vist2009@streamyx.com

 

 

微视科技台湾
3F, No. 12-2 Lane 44 Hexing Rd.
Wenshan District,
Taipei, Taiwan

电话: 886-0933806847
电邮: taiwan@vistech-usa.com

 

 

微视科技中国

中国江苏省,无锡市,锡山区,

春江花园一期 88-102

Room102 Gate 88

ChunJiang Garden Phase 1,

XiShan District

Wuxi City, Jiangsu Province, PRC 


电话: 0510-88707519
手机:138-06173519
电邮: vistech_china@163.comchina@vistech-usa.com

 

 

 

 
 

                             Home ] 公司 ] 产品 ] 下载 ] 最新消息 ] 诚聘 ] 客户服务 ] [ 联络我们 ]

                                      版权 1991- 2008  Vistech Corporation | 保留所有权利 更新日期: 08/12/2008